Studnie wodomierzowe

zastosowanie do 4 wodomierzyCharakterystyka
Studnia wodomierzowa PE DN 1000 do zestawu wodomierzy Qn= 2,5 lub 6 m3/h. Studnia PE z płaskim dnem DN 1000, w 100% z nowego materiału, bez udziału materiału pochodzącego z recyklingu i bez dodatków spieniających (wydłużenie przy rozciąganiu i wydłużenie do punktu zerwania ≥ 200%), płaskie ożebrowane dno, z odpornymi na korozję stopniami włazowymi, odległość między stopniami 25 cm, podest z PE dla konsoli do zestawu wodomierzowego dla Qn 2,5 lub 6,0 m3/h. Przejścia dla rur (uszczelki) dla średnic zewnętrznych od 32 mm do 63 mm (możliwe inne średnice uszczelek). Polistyrenowa płyta izolująca dla stożka studni, stożek studni światło wejścia 625 mm centryczny lub ekscentryczny, poziome ożebrowanie zapobiegające wyparciu studni przez wody gruntowe, atest upoważnionych narodowych instytucji certy+kujących, z ważną ogólna aprobatą budowlaną. System ROMOLD lub równoważny.

Studnie DN 1000 monolityczne

Warto wiedzieć

Studnie wodomierzowe ROMOLD dzięki wysokiej jakości i długiej żywotności wymienione są na listach dostawców u wielu przedsiębiorstw zaopatrujących w wodę, m.in. w Berliner Wasserbetriebe [Zakłady Wodociągowe w Berlinie] (BWB) i Mainova AG (Frankfurt nad Menem). ROMOLD oferuje również pokrywy szczelne na wody opadowej w różnych klasach obciążeń.