Studnie DN 800

DLA WSUWANYCH I SPAWANYCH SYSTEMÓW RUROWYCH

CHARAKTERYSTYKA

Studnie kanałowe DN 800

Studnia DN 800 z (światło włazu) DN 625 1dopływ, kątowa, włazowa DN 800, średnica przyłącza DN/OD160, zgodna z PN-EN 13598-2 i PN-EN 476 wykonana w 100% z nowego materiału, bez materiału z recyklingu, z jednego gatunku materiału i bez dodatków spieniających, zabezp. przed wyprem przez wody gruntowe, wersja do zabudowy, pełnościenne elementy prefabrykowane z zewnętrznym ożebrowaniem, pierścienie i zamiennie (centryczny lub ekscentryczny) stożek z integrowanymi, jasnymi i odpornymi na korozję stopniami włazowymi, zgodnie ze standardem, 3-wargowa uszczelka Triple-Safety- Seal zgodnie z EN 681-1 i EN 1277 jako uszczelka międzyelementowa, podstawa studni z odpornym na deformacje dnem. Jasnoszara kineta, zapewniająca łatwą inspekcję, ze standardowym spadkiem 0,5%, kąt zmienny kinety od 90° do 270° (co15°), kineta kątowa (nie segmentowa), dopływ i odpływ DN/OD 160 sztucer przyłączenia rur PE elektromufą, wysokość spocznika 1/1 D, powierzchnia spocznika jasnoszara, antypoślizgowa.

Stożek studni DN 800

 

Pierścień studni DN 800

 

Podstawa studni DN 800 - kineta prosta.

formowana wtryskowo
rotoformowana

 

Podstawa studni DN 800 - kineta prosta z dopływami

formowana wtryskowo
rotoformowana

 

Podstawa studni DN 1000 - kineta pod kątem

formowana wtryskowo
rotoformowana

 

Podstawa studni DN 800 - bez kinety

rotoformowana

 

Uszczelka międzyelementowa