historia firmy romold

ROMOLD jest od ponad 20 lat pionierem w branży przemysłowo produkowanych studzienek z tworzywa sztucznego. Wiele innowacji, które dzisiaj są standardem techniki, zostało opracowanych przez techników i pracowników z firmy ROMOLD.

1992:

Pierwsza przemysłowo wyprodukowana w Europie studzienka DN 1000.

1992:

Pośrednie przenoszenie obciążeń komunikacyjnych do podłoża drogi.

1994:

Pierwsze studzienki do wytracania energii z samoczyszczącym, okrągłym dnem.

1995:

Wprowadzenie w Europie systemu studni DN 800 zgodnie z EN 476.

1996:

Pierwszy wodoszczelny system studni kablowych.

1996:

Odpływy uliczne z tworzywa sztucznego.

1998:

Odporna na korozję studnia końca przewodów ciśnieniowych w systemie okrągłego dna.

2000:

Kompletnie wyposażone studzienki armaturowe z tworzywa sztucznego.

2002:

Połączenie kanalizacji odwodnieniowej i sanitarnych w jednej konstrukcji studni.

2005:

Opatentowany filtr z węglem aktywnym przeciw odorowi z systemu kanalizacji.

2008:

Prostokątna tworzywowa studnia kablowa (ROM-BOX).

2009:

Odpływy uliczne liniowe i ze szlamownikami.

2010:

System studni DN 1000 zgodnie z EN 13598-2.

2012:

Wpust uliczny z syfonem.

 

2013:

Pompownia przydomowa RPC 80.

2014:

Studnia kablowa dla infrastruktury szerokopasmowej.