czy można sobie pozwolić na tanie budowanie?

inteligentna inwestycja zamiast drogich napraw

WARTOŚĆ DODANA, KTÓRA OPŁACA SIĘ NA DŁUŻSZĄ METĘ.
Najbardziej opłacalny i najbardziej inteligentny rodzaj naprawy studzienki to prewencja, czyli zapobieganie uszkodzeniom. Zdaniem Instytutu ds. Infrastruktury Podziemnej (IKT ) prawie połowa studzienek ściekowych jest nieszczelna już przy odbiorze budowlanym i tym samym nie spełnia oczekiwań (Newsletter IKT 02/2002). Na około 10 milionów studni zainstalowanych w niemieckiej sieci kanałów około 30% do 50% wymaga naprawy! Konsekwencje są daleko idące: zakłócenie infrastruktury poprzez dodatkowe czynności budowlane, infiltracja obciąża oczyszczalnie ścieków i tym samym stanowi istotne obciążenie kosztami. Wyciekające ścieki sanitarne obciążają wody gruntowe, obniżjące się włazy studni stanowią źródła zagrożenia, ich naprawa jest związana z dużymi kosztami. Na wszystkie wyżej wymienione problemy jest jedno inteligentne rozwiązanie: studnie z tworzywa sztucznego ROMOLD.

TRWAŁOŚĆ
Trwałość, która wynosi co najmniej 100 lat, stanowi o przewadze studzienki z tworzywa sztucznego nad systemami tradycyjnymi.

MAŁY CIĘŻAR
Ciężar elementów z tworzywa sztucznego stanowi średnio tylko 5% ciężaru betonu. Ułatwia to kompletną obsługę, od momentu transportu do chwili montażu, bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu. Daje to ogromną korzyść w przypadku ograniczonej przestrzeni lub trudnego terenu.

WODOSZCZELNOŚĆ 100%
Produkty ROMOLD są absolutnie wodoszczelne! Wszystkie elementy są sprawdzone na ciśnienie wewnętrzne i zewnętrzne, dlatego wyklucza się szkody powstałe na skutek nieszczelności.

ELASTYCZNOŚĆ
Produkty ROMOLD reagują elastycznie na ruchy i osiadanie gruntu, dlatego wyklucza się powstawanie pęknięć

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ I H2S
Studnie ROMOLD są szczególnie odporne na działanie agresywnych środków chemicznych. Dla produktów ROMOLD właściwości materiałowe wykluczają powstawanie korozji spowodowanej siarkowodorem (H2S). Umożliwia to sensowne, alternatywne rozwiązania o długim okresie użytkowania.

KOMPATYBILNOŚĆ
Produkty ROMOLD są kompatybilne z prawie wszystkimi dostępnymi w handlu systemami rurowymi. krótki czas montażu jest niepodważalną zaletą: osadzić studnię, wykonać przyłącze rurowe, nałożyć pokrywę i gotowe!

OGÓLNY BILANS
Przemysłowo produkowane studnie ROMOLD stanowią najlepszy wybór pod względem jakościowym i ekonomicznym w stosunku do studzienek tradycyjnych, co w ogólnym bilansie daje same korzyści. Długa żywotność, solidne wykonanie, bez konserwacji i redukcja czasu, kosztów maszyn i kosztów osobowych w przypadku transportu i montażu stanowi o tym, że produkty ROMOLD są bardziej opłacalnym i trwałym rozwiązaniem. Korzystają na tym wszyscy, ponieważ również mieszkańcy cieszą się z mniejszych opłat lub nowych inwestycji, które można poczynić z tych oszczędności.

EKONOMICZNE PROJEKTOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ
ROMOLD oferuje nie tylko studnie włazowe typu DN 1000, lecz również studnie DN 800, do których dostęp wymagany jest okazjonalnie (zgodnie z EN 476). Ponadto do wyboru są studnie rewizyjne DN 400, DN 500 i DN 625. Stanowią one alternatywne rozwiązanie przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej. Zastosowanie zoptymalizowanych średnic studni w sieciach kanalizacyjnych daje wymierne oszczędności inwestycyjne!