studnie wytracające energię

SAMOCZYSZCZĄCE STUDZIENKI Z OKRĄGŁYM DNEM

W terenach o dużym spadku (np. tereny górskie) budowa instalacji zwykle wymaga prowadzenia głębokich wykopów oraz stosowania w krótkich odstępach wielu głębokich studni kaskadowych. Koszty takiej budowy są zwykle bardzo duże. Znakomitą alternatywę stanowi poprowadzenie rurociągu, przeważnie z PE płytko pod ziemią, równolegle do jej powierzchni. Występujące w takim przypadku duże prędkości przepływu są redukowane w studniach do wytracania energii, rozmieszczonych w odległości co ok. 100-200 m. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy znaczne oszczędności: mniejsza jest liczba niezbędnych studni i ich wysokości.

 

Podstawa z dnem okrągłym DN 625, DN 800, DN 1000

Akcesoria


Potencjalne oszczedności poprzez zastosowanie studni do wytracania energii.