STACJE NADMUCHU SPRĘŻ. POWIETRZA

PRZEDMUCHIWANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM PRZEWODÓW CIŚNIENIOWYCH

Sterownik sprężarki 2 kW                  

warto wiedzieć

Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem powoduje napowietrzanie ścieków i obniża czas przebywania ścieków wewnątrz rurociągu. Zapobiega to powstawaniu siarkowodoru i obniża stężenie odoru i korozji. Stacje dostarczane jako gotowe do eksploatacji wraz z kompresorami i odpowiednią szafą sterowniczą, szafy montowane na zewnątrz. Wersja z betonu płukanego lub aluminium.