ROM-Box

studnia prostokątna, modułowa, szczelna na piasek, Obciążenie do klady D, elastyczne wymiary.

warto wiedzieć

Tworzywowa studnia kablowa typu ROM–BOX 57/42 wykonana z polipropylenu, 100% nowego materiału, (w świetle) LW 569 x 419 mm, prostokątna, dwuścienne ścianki, zewnętrzny wymiary: 649 x 499 mm, wysokość ściennego elementu: 100 mm lub 200 mm, wzajemne połączenie ściennych profili przez rozłączalne elementy kątowe (klipsy), szczelne połączenie na piasek dla przyłączenia rur poprzez adapter, dno w podstawie studni wykonane z materiału syntetycznego z odwodnieniem odprowadzającym wodę napływającą z powierzchni. Posadowienie studni na minimum 10 cm stabilizowanej warstwie ze żwiru piasku. Regulacja wysokość i dopasowanie spadku za pomocą wkrętów dociskowych w narożnym górnym elemencie. Przykrycie, rama ze stali ocykowanej ogniowo odpornej na skręcanie, z podkładką z elastomeru, pokrywa żeliwo sferyczne z zamknięciem poprzez rygiel i gniazdem do otwierania.

ROM-BOX jest alternatywą dla tradycyjnych betonowych studni kablowych. Łączy w sobie stabilność z elastycznym łatwym i szybkim montażem charakterystycznym dla systemów tworzywowych. ROM-BOX jest stosowany głównie jako studnia kablowa, rozdzielcza w węzłach i magistralach. Obciążalna do klasy D 400, wymiary dla standardowych systemów betonowych.

Studnia ROM-BOX z włazem ROMOLD.

 

Studnia ROM-BOX z włazem ROMOLD lub włazem dostępnym w handlu.

1) Wysokości zgodnie z tabelami produktów lub według uzgodnień.

2) Statyka, wykonanie dla wszystkich dróg, obciążeń; drogi, chodniki, jezdnie, podjazdy do zakładów, wykonane w systemie (samopoziomowania) Sel„evel®.

3) Dostępne również w wersji szczelnej na wody powierzchniowe.

4) Do wszystkich prostokątnych włazów / przykryć do studni dostępnych w handlu.