EKONOMICZNE PLANOWANIE SYSTEMU ŚCIEKOWEGO

ROMOLD posiada w swojej ofercie nie tylko studnie DN 1000, ale także DN 800, DN 625 oraz mniejsze. Daje to Państwu możliwość zastosowania rozwiązania alternatywnego w planowanym systemie sieci kanalizacyjnych. Można obniżyć koszty stosując w systemie sieci kanalizacji ściekowej studnie o różnych rozmiarach. Nie ma sensu instalowanie na początku sieci kanalizacyjnej studni DN 1000 na głębokości ok. 1,20 m. Przy tak niewielkich głębokościach cała praca wykonywana jest na zewnątrz studni. Alternatywą może być studnia DN 800 (włazowa, PN-EN 476), lub studnia kontrolna DN 625 (w celach inspekcyjnych). Propozycja: DN 625 ≤ 1,50 m, DN 800 ≤ 3,0 m (zgodnie z PN-EN 476, taki sam otwór włazowy nominalnej szerokość DN 625), DN 1000 od 3,0 m. W przypadku innych warunków wstępnych np. w przypadku konstrukcji ujednolicających - szeroki zakres podstaw o zmiennym kącie przepływu.

nowoczesny, zoptymalizowany system sieci kanalizacyjnej ROMOLD z taką samą funkcjonalną wydajnością, możliwościami konserwacji i nadzoru technicznego jak w systemach tradycyjnych.

czarny: 2 x DN 1000

niebieski: 7 x DN 800 (studnie włazowe)

czerwony: 7 x DN 625

tradycyjny system sieci kanalizacyjnej

16 x DN 1000

 

42 DNI I ZNASZ WYNIK

Inspekcja, jakości prac instalacyjnych (warstwy przykrycia oraz zagęszczenie) przeprowadzane jest niewielkim nakładem sił ok. 42 dni po instalacji. Jeżeli elementy nie mają żadnych śladów deformacji lub maksimum 50% 50-letniej wartości, to jest zasadne by założyć, że trwałość konstrukcji będzie osiągnięta bezpiecznie bez uszkodzeń.

 

Kontrola instalacji i badanie jakości po ok. 42 dniach