TECHNOLOGIA ZGODNA ZE WSZYSTKIMI STANDARDAMI

ZNAKOMITA JAKOŚĆ ROMOLD

100% NOWEGO MATERIAŁU

Stosowanie wyłącznie nowych materiałów umożliwia utrzymanie stałego poziomu, jakości. Elementy mogą być spawane, a to oznacza, że są wyjątkowo wytrzymałe. Dokładne określenie trwałości produktu oraz połączeń spawanych może być wykonane jedynie w przypadku stosowania dobrze znanych atestowanych materiałów.

OFERTA PRODUKTÓW

Prosto z półki dostępnych jest 160 rodzajów prefabrykowanych podstaw studni. Możliwe są podłączenia w zakresie 90° - 270° i są one kompatybilne z rurami wykonanymi z innych materiałów. Indywidualne konfiguracje również nie stanowią najmniejszego problemu.

INSTALACJA i ZACHOWANIE W WODACH GRUNTOWYCH

Studnie ROMOLD, wykonane z zewnętrznym ożebrowaniem zazębiają się z gruntem, zabezpieczają studnię przed siłami wyporu od wody gruntowej. W wodach gruntowych zalegających do 2,50 m powyżej kinety nie są wymagane żadne dodatkowe środki. W przypadku wyższego poziomu wód gruntowych, proszę skontaktować się z producentem. Montaż i instalacja powinna odbywać się ściśle z instrukcją. Materiał, jako grunt (wokół studni) przy montażu studni tylko zgodnie z ATV-A 127 (grupa 1 oraz grupa 2 zgodnie z Tabelą 1) lub zgodny z DIN 1055 cz. II (luźne grunty wg tabeli 1) Zagęszczenie gruntu zgodnie z PN-EN 1610 oraz ATV-A 139. Zgodnie z obliczeniami statycznymi, ROMOLD studnia DN 1000 (wysokości 5.0 m, wody gruntowej do krawędzi wierzchu terenu) ma współczynnik bezpieczeństwa 2.3 przeciw wyporowi hydrostatycznemu wywołanemu przez rzeczywistą wodę gruntową.

POKRYWY STUDNI

ROMOLD posiada w swojej ofercie pokrywy wykonane specjalnie dla swoich studni tworzywowych. Montaż jest prosty i szybki. Sposób montażu dotyczy wszystkich przykryć i zapobiega ich przemieszczeniu. Klasa A 15 Grupa 1 zgodnie z EN 124: przykrycia studni do bezpośredniego montażu na systemie części studni z ramą ROMOLD. Klasa B 125 Grupa 2 zgodnie z EN 124: przykrycia studni do bezpośredniego montażu poprzez ramę ROMOLD na elemencie systemu studni. Obciążenia od ruchu kołowego są absorbowane bezpośrednio przez studnię, nie są konieczne dodatkowe czynności, czy konstrukcje. Klasa D 400 Grupa 4 zgodnie z EN 124: przykrycia studni do montażu przy użyciu - rama ROMOLD z dodat. kołnierzem (LDD) -betonowy pierścień odciążający ROMOLD (BARD) dla pokryw standardowych - przykrycia, jako konstrukcje samopoziomujące. Obciążenia od ruchu kołowego przenoszone bezpośrednio na podbudowę drogi. Niewymagane dodatkowe konstrukcje. Osadniki zanieczyszczeń zgodnie z DIN 1221 stosowane z ROMOLD przykryciami studni .

USZCZELKA ELEMENTU STUDNI

EN 681-1 oraz DIN 4060: sprawdzona na szczelność do 0,5 bar ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego. 3-wargowa uszczelka elementu do połączenia elementów studni, zgodna z EN 681-1 (EPDM) dla wszystkich rozmiarów studni. ROMOLD 3-wargowa uszczelka elementu łatwa w montażu. Efekt szczelności wzrasta wskutek wzrostu ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego. W porównaniu do uszczelek jednostronnych bezpieczeństwo wzrasta dwukrotnie dzięki labiryntowej wardze po obu stronach uszczelki.

 

STOŻKI STUDNI

Zgodnie z normą PN-EN 476, minimalny wymiar otworu włazowego do studni, który jest wymagany w systemie studni włazowych, to DN 600. Studnie ROMOLD posiadają otwór o wielkości DN 625 dla wszystkich studni DN 1000 oraz DN 800. Instalacyjna wysokość stożków: 75 cm, 100 cm, 125cm 150 cm. Dostępne są również studnie DN 1000 z otworem włazowym DN 800, zgodnie ze szczegółowymi obowiązującymi narodowymi standardami i regulacjami bezpieczeństwa. Przeczytaj również poniżej o regulacji wysokości oraz stopniach włazowych.

DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI INSTALACYJNEJ

W przeciwieństwie do tradycyjnych konstrukcji, regulacja wysokości w tworzywowych studniach ROMOLD jest uzyskiwana poprzez przycięcie górnej części. Na zewnętrznej stronie studni rozmieszczone są pierścienie w odstępach 1 cm, umożliwiające precyzyjne poziome cięcie. Studnia może być skrócona przy użyciu piły do drewna, piły ręcznej lub wyrzynarki. Studnie DN 1000 i DN 800 mogą być skrócone do 250 mm, DN 625 i DN 500 do 300 mm. Wszystkie studnie dostępne są w wysokościach instalacyjnych, odpowiadających wymiarom skracania wysokości studni. Oznacza to, że wszystkie potrzebne wysokości studni można osiągnąć z dokładnością do centymetra.

STOPNIE WŁAZOWE

Zgodne z PN-EN 13101 oraz EN14396. Odporne na korozję stopnie włazowe do studni ROMOLD DN 800 i DN 1000 są dostępne loco fabryka. Trwałość odpowiada wymogom standardu. Odległość między stopniami wynosi 250mm. Odległość najniższego stopnia do spocznika musi zawierać ≥ 250 mm oraz ≤ 500 mm. Dzięki profilowanej powierzchni jest zwiększona antypoślizgowość. Jeżeli jest to konieczne, stopnie mogą być zdemontowane. BGR 177 (niemieckie przepisy bezpieczeństwa)

PORĘCZE

Studnie ROMOLD mogą być wyposażone w poręcze ułatwiające wchodzenie. Można w nie wyposażyć również już zainstalowane studnie.

PIERŚCIENIE STUDNI

Wysokość instalacyjna dla pierścieni studni DN 800 wynosi 50 cm i 100 cm.
Dla studni DN 1000: 25 cm, 50 cm, 75 cm i 100 cm.
Dla studni DN 500 oraz DN 625: 40 cm, 60 cm, 90 cm.

SPOCZNIK

DIN V 4034-1 oraz ATV- DVWK A 157: Nachylenie powierzchni 1:20. Wysokość 1/1D

KINETA

DIN V 4034-1 oraz ATV-DVWK A 157: Wysokość kinety 1/1D (dla średnicy kinety < 500 mm)

SPADEK KINETY

Standardowy spadek to przynajmniej 0,5%.

PODNIESIONY WLOT

Podstawy 3 B oraz 5 B posiadają zintegrowane boczne wloty. Wysokość między główną kinetą a dodatkowym wlotem z przyczyn hydraulicznych wynosi +1/2 D. Dodatkowe włączenia mogą być wykonane na zamówienie klienta.

PODŁĄCZENIE RUR NA WLOCIE

Mufa z uszczelką ROMOLD we wlocie (zgodnie z DIN 4060 oraz EN 681-1) dla podłączenia rury PVC (zgodnie z EN 1401), rury PP (zgodnie z EN 1852) lub rury PE (zgodne z EN 12666).

Spawanie przy pomocy elektromufy z sieciami kanalizacyjnymi z rur PE zgodnie z DIN 8077 oraz Din 8075.

Wargowa uszczelka wlotu rury produkcji ROMOLD z elastomeru, zgodna z DIN 4060 i EN 681-1. Bez problemu umożliwia podłączenie rury w ścianie studni. Uszczelka ROMOLD jest elastyczna w każdym kierunku.

PODŁĄCZENIE RURY NA WYLOCIE

Standardowe wykonanie ze sztucerem, dla podłączenia rury PVC zgodnie z EN 1401, rury PP zgodnie z EN 1852 lub rury PE zgodnie z EN 12666.

Rury PVC zgodnie z EN 1401 lub rury PP zgodne z EN 1852 mogą być podłączone bezpośrednio.

Rury PE z bosym końcem i mufą zgodne z EN 12666 mogą być podłączone bezpośrednio do studni ROMOLD.

Inne rury z tworzyw (np.profilowane) mogą być podłączone poprzez dostępne adaptery - EN 13476.

Rury żeliwne podłączone są za pośrednictwem adapterów GGKG (żeliwo-tworzywo).

Rury kamionkowe łączone są przy pomocy standardowych adapterów KGUS-E/M.