filtry activ z węglem aktywnym

uniwersalne rozwiązanie dla każdej studni

 

co to jest węgiel aktywny?

Węgiel aktywny jest pochodną węgla o bardzo porowatej strukturze i bardzo dużej powierzchni wewnętrznej. Ta powierzchnia wewnętrzna wiąże atomy i molekuły siłą przyciągania (adhezja). Jeden gram węgla aktywnego posiada powierzchnię wewnętrzną o rozmiarze 700-1800 m². Węgiel aktywny składa się z mikroporów (do 1nm), mezoporów (1-25 nm) oraz makroporów (powyżej 25 nm). Węgiel aktywny jest produkowany od początków XX w.

 

Zmodyfikowany węgiel aktywny

Węgiel aktywny był stosowany do usuwania nieprzyjemnych zapachów od dawna. Węgiel Activ, posiadający efekt katalityczny, stosowany jest od niedawna. Służy do obniżania poziomu stężenia oraz zapachu siarkowodoru H2S. Sekret tkwi w opatentowanym procesie produkcyjnym zastosowanym przez firmę ROMOLD w preparacie Activ-carbon. Tak zmodyfkowany węgiel Activ działa natychmiast poprzez reakcję katalityczną, nie zagrażając wydajności adsorpcyjnej pochodzącej z powierzchni zewnętrznej (impregnacji). Blokuje to mikro i mezopory, co ma decydujące znaczenie dla procesu adsorpcji i w znaczący sposób redukuje obszar powierzchni wewnętrznej a więc tym samym zdolność adsorpcyjną. 5 g obszaru wewnętrznej powierzchni w węglu Activ jest mniej więcej równoważne rozmiarowi jednego boiska do piłki nożnej. Wkład węglowy w Filtrze Activ ma powierzchnię wewnętrzną 500 boisk piłkarskich. Bez względu na to, czy dzień jest gorący, czy zimny, wilgotny, czy suchy wegiel Activ zachowuje swoją skuteczność cały czas. Dzięki opatentowanemu węglowi Activ frmy ROMOLD, problem eliminacji nieprzyjemnych zapachów został rozwiązany przez katalityczne przekształcenie.


 

Węgiel aktywny ROMOLD jest rezultatem programu Federalnego Ministerstwa ds. Gospodarki i Technologii „Zarządzanie siecią Wschód” pod przewodnictwem Fraunhofer IUSE UMSICHT. Jest wytwarzany na skalę przemysłową i jego działanie można wykazać w praktyce oraz na podstawie obliczeń.

 

adsorpcja

Węgiel Activ został zaprojektowany specjalnie do usuwania zapachu siarkowodoru i amoniaku, ale ze względu na zastosowanie wyjątkowego procesu aktywowania węgla inne wydzielające zapach substancje typowe dla ścieków mogą być wchłonięte w procesie adsorpcji a wydzielane przez nie zapachy mogą być w dużym stopniu wyeliminowane. Adsorpcja zachodzi przede wszystkim w mikro i mezoporach. Rozmiar porów oraz ich rozkład wielkości determinuje charakterystykę adsorpcji danej substancji, niezależnie od jej rozmiaru i cech chemicznych.

 

ADSORpCJA FIZYCZNA I chemisorpcja

Substancje niepolaryzacyjne (np. węglowodory) są bardzo efektywnie adsorbowane przez węgiel Activ (adsorpcja fizyczna). Przebieg adsorpcji substancji polaryzacyjnej (np. siarkowodoru H2S) przez węgiel aktywny może zostać przyspieszony za pomocą szczególnego rodzaju adsorpcji oraz reakcji powierzchniowej - chemisorpcji (adsorpcji chemicznej).

 

kiedy powstaje odór

Kiedy ludzie zużywają mniej wody, podczad gdy sieci kanalizacyjne są przewymiarowane a w tym samym czasie wzrasta ilość ścieków przemysłowych, odór może być wyjątkowo dokuczliwy, nie tylko w czasie gorących dni.

Stosując węgiel Activ, który jest oporny na wilgoć i warunki suche, nie występuje ryzyko gromadzenia się odorów i konieczność hermetycznego zamknięcia studni, jak to ma miejsce w innych systemach.