STUDNIE PE DN 1000

DLA WSUWANYCH I SPAWANYCH SYSTEMÓW RUROWYCH

CHARAKTERYSTYKA
Studnie kanałowe PE DN 1000 z wejściem DN 625: 1 dopływ, prosty przepływ, studnia włazowa DN 1000 z króćcami dopływu i odpływu z PE do Da 450 mm. Studnia włazowa DN 1000 zgodna z PN EN 13598-2 i PN EN 476, wykonana w 100% z nowego materiału, bez udziału materiału pochodzącego z recyklingu, wyłącznie z jednego gatunku materiału i bez dodatków spieniających, zabezpieczona przed wyporem wersja do zabudowy do 5,0 m słupa wody gruntowej, elementy prefabrykowane, podstawa dno studni z poziomym i pionowym ożebrowaniem, pierścienie i stożek z częścią mimośrodową wykonane ze zintegrowanymi, odpornymi na korozję wznoszącymi jasnoszarymi stopniami wykonanymi z PP, wzmocnionymi włóknem szklanym, zgodnie z krajowymi przepisami bezpieczeństwa, 3-wargowa uszczelka „triple safety seal“ zgodnie z EN 681-1 i DIN 4060 jako uszczelka elementu, podstawa studni z odpornym na odkształcenia płaskim dnem; jasnoszara kineta zapewniająca łatwą inspekcję, ze standardowym spadkiem 0,5%, proste przejście, pod wyznaczonym kątem zgrzewany dopływ i odpływ, wykonany jako bosy koniec do podłączenia rur z PE ze zgrzewanymi elektromufami, wysokość spocznika 1/1 D, powierzchnia spocznika jasnoszara, antypoślizgowa. Betonowy pierścień odciążający z żelbetu mini. C35/45 z zabezpieczeniem przed przesunięciem dostępnego w handlu włazu/przykrycia studni LW625, obciążalność SLW 60 lub klasa D 400 zgodnie z EN 14802. Wysokość całkowita studni to dno wykopu-górna granica terenu.

Stożek studni DN 1000

 

Pierścień studni DN 1000

wys 100
wys 75
wys 50
wys 25

 

Podstawa studni PE DN 1000 - kineta prosta

  • formowana wtryskowo
  • rotoformowana

 

Podstawa studni DN 1000 - kineta prosta z dopływami

  • formowana wtryskowo
  • rotoformowana

 

Podstawa studni DN 1000 - kineta pod kątem

  • formowana wtryskowo
  • rotoformowana

 

Podstawa studni DN 1000 - bez kinety

rotoformowana

 

Uszczelka międzyelementowa

 

Akcesoria

  • Uszczelki i wiertła koronkowe do systemu formowanego wtryskowo.
  • Uszczelki do systemu rotoformowanego.
  • Adapter i wiertła koronkowe do systemu rotoformowanego.